Category Archives: Share

Kalman, E.; The Gypsy Princess – Countess Mariza (Operettas) Heinz Rögner CD-AccurateRip-LucPham]

Kalman, E.; The Gypsy Princess – Countess Mariza (Operettas) Heinz Rögner CD-AccurateRip-LucPham] Lên tiếp cho AE một CD khá hay. Thể loại tất nhiên không dành cho số đông. AE nào yêu dòng nhạc bác học là sẽ thích. Link: Kalman, E.; The Gypsy Princess – Countess Mariza (Operettas) Heinz Rögner CD-AccurateRip-LucPham]

Orff; Carmina Burana Rafael Frühbeck de Burgos – [CD-AccurateRip-LucPham]

Orff; Carmina Burana Rafael Frühbeck de Burgos – [CD-AccurateRip-LucPham] Hôm nay chia sẻ đến AE Album này. Nhìn hình chú chó nghe nhạc biết là uy tín rồi, các AE tải về thưởng thức thôi. Chúc AE đầu tuần nhiều năng lượng. Link: Orff; Carmina Burana Rafael Frühbeck de Burgos – [CD-AccurateRip-LucPham]

Neujahrs Konzert New Year’s 2011 Concert, Disc 1 – Disc 2 – Wiener Philharmoniker & Franz Welser-Most – [CD-AccurateRip-LucPham]

Neujahrs Konzert New Year’s 2011 Concert, Disc 1 – Disc 2 – Wiener Philharmoniker & Franz Welser-Most – [CD-AccurateRip-LucPham] Link: Neujahrs Konzert New Year’s 2011 Concert, Disc 1 – Wiener Philharmoniker & Franz Welser-Most CD-AccurateRip-LucPham] Neujahrs Konzert New Year’s 2011 Concert, Disc 2 – Wiener Philharmoniker & Franz Welser-Most CD-AccurateRip-LucPham]

New Year’s Concert 2010 – Disc 1 – Disc 2 – Vienna Philharmonic Orchestra – [CD-AccurateRip-LucPham]

New Year’s Concert 2010 – Disc 1 – Disc 2 – Vienna Philharmonic Orchestra – [CD-AccurateRip-LucPham] Link: New Year’s Concert 2010 – Disc 1 – Vienna Philharmonic Orchestra – [CD-AccurateRip-LucPham] New Year’s Concert 2010 – Disc 2 – Vienna Philharmonic Orchestra – [CD-AccurateRip-LucPham]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo
086.999.1234